Uniek! Rotsvast Bijbelschool komt naar de Evangelische Gemeente in Kalmthout.

 


Wie zijn wij

Vanuit een diepe bewogenheid voor het geloofsleven van jonge christenen en het bereiken van buitenkerkelijken heeft Jan de Haan besloten om zijn droom te gaan volgen door het creëren van een plaats waar mensen getraind zullen worden in het navolgen van Jezus.
Hij heeft de Bijbelschool in 2016 gestart in Amsterdam, het jaar daarop in Dordrecht, daarna in Uganda en nu in Kalmthout.

Tijdens de lessen willen wij dat de mensen geraakt zullen worden door de boodschap van Gods liefde. Ook willen we ze leren om handen en voeten te geven aan het evangelie in hun eigen dagelijkse leven, zodat ze ook een aanstekelijk christen kunnen zijn voor anderen om hun heen.

Wat doen wij

De Bijbelschool Rotsvast is een plek waar christenen kunnen leren:

– Wie ze zelf zijn

– Wat het Koninkrijk van Jezus Christus inhoudt

– Wat hun unieke plaats in het Koninkrijk mag zijn

Hierdoor krijg je een geloofsfundament onder je voeten dat een basis voor de rest van je leven zal leggen.

Start donderdagavond 3 oktober 2019
en zal tot juni 2020 doorgaan 1x per 14 dagen op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur.

Jan de Haan, leider van Rotsvast, zal 1x per maand les geven.
De andere avonden zullen wisselende goede docenten les geven.

De kosten zullen afhangen van het aantal leerlingen die zich aanmelden, maar we proberen die zo laag mogelijk te houden.

Voor verdere inlichtingen of aanmelden:

Tel. 03 292 53 09
of  0475 610 912
egkalmthout@gmail.com

 

Reacties zijn gesloten.