Wie zijn wij?

Wij willen een Bijbelgetrouwe, christelijke kerkgemeenschap (gemeente) zijn waar mensen zich thuis voelen en waar aandacht, zorg en liefde is voor de mensen om ons heen. We volgen daarin Jezus Christus, die uit liefde voor ons Zijn leven heeft gegeven. Wij willen ons daarin laten leiden door de Heilige Geest en door Gods gezaghebbende en betrouwbare woord: de Bijbel.

Ons motto is dan ook: Liefde voor God, elkaar en de ander.

1. Liefde voor God: Wij willen God de Vader en Jezus Christus door de Heilige Geest de allerhoogste eer in ons leven geven.

2. Liefde voor elkaar: Wij willen elkaar niet alleen liefhebben met woorden, maar ook met daden. Elkaar zegenen, elkaar helpen en bemoedigen te groeien in ons geloof, en elkaar ondersteunen daar waar dat nodig is.

3. Liefde voor de ander: Wij willen vanuit de liefde die God ons heeft gegeven, mensen in onze omgeving bekend en vertrouwd maken met wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Zodat zij zich ook bij Gods gezin voegen en vanuit Gods vrede Zijn woord, de Bijbel, als handleiding voor hun leven zullen gaan liefhebben en gaan toepassen.

Reacties zijn gesloten.